Sopimusehdot ja rekisteriseloste

voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään. Päivitetty 1.6.2023.

Copyright: hautaa.fi

Aihe:

Hautaa.fi / A-Line Trade Oy myy tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa sekä ulkomailla. Hautaa.fi -sivustolla myydyt hautauspalvelutuotteet sisältävät arvonlisäveron. Vahvistaessasi tilauksen sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen voimassaoleviin sopimusehtoihin.

Yhteystiedot:

Hautaa.fi / A-Line Trade Oy

y-tunnus: 2475484-3

Yhtiö on alv-rekisterissä ja perustettu vuonna 2012.

Puhelin: 010 8410720

Sähköposti: info ät hautaa.fi

Rekisteriseloste-ja tietosuoja

Hautaa.fi noudattaa henkilörekisterilakia ja EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksia.

Tilaaminen

Tilaaminen tehdään hautaa.fi -sivustolla, soittamalla puhelimella tai sähköpostitse.

Tilauksen yhteydessä annetaan tilaajan tiedot ja vahvistetaan tilatut tuotteet. Tilaus astuu voimaan vahvistettaessa, tilauksesta lähetetään tilaajalle sähköpostilla tilausvahvistus ja lasku.

Tilaaja vastaa, että kaikki tilaukseen annetut tiedot ovat oikein.

Hautaa.fi ei ole vastuussa virheellisistä tai puutteellisista tiedoista johtuvista virheistä, viiveistä ja lisäkustannuksista. Hautaa.fi ei ole vastuussa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista, jotka eivät johdu hautaa.fi -palvelun toiminnasta.

Tilauksen peruminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Peruminen on mahdollista, mikäli hautaa.fi ei ole vahvistanut asiakkaan tilausta. Peruminen on tehtävä kirjallisesti sähköpostiin info ät hautaa.fi. Vahvistetun tilauksen peruminen jättää asiakkaalle maksuvelvollisuuden tilatuista tuotteista, vaikka asiakas peruisi tilauksen.

Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä välittömästi kirjallisesti sähköpostiin info ät hautaa.fi.

Vastuut

Tilaaja vakuuttaa, että hänellä on lakiperustainen oikeus tai oikeus valtuutuksen nojalla päättää vainajan hautausjärjestelyistä. Hautaa.fi ei vastaa siitä, jos tilaajalla ei ole edellä mainittua oikeutta tai valtuutusta.

Sähköinen allekirjoitus ja valtuutus hautaa.fi -palvelulle hautausasioiden hoitamiseen

Tilaaja hyväksyy tilauksen tehdessään sähköisen allekirjoituksen käyttämisen tilauksen vaatimien toimenpiteiden hoitamisessa ja samalla valtuuttaa hautaa.fi -palvelun hoitamaan kaikki tilauksen hoitamiseen vaadittavat toimenpiteet.


Kaikki oikeudet pidätetään.|
2023 © Hautaa.fi

v1.0.1