Ohje kuolemantapauksessa vaiheittain

Ohje on neuvoa antava ja oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright hautaa.fi, päivitetty 9.4.2020.

1.Kuoleman tapauksesta ilmoittaminen,  kuolinpaikan mukaisesti

Suomessa kuolemantapauksesta pitää tehdä välittömästi ilmoitus viranomaisille.

-Sairaalassa tai hoitolaitoksessa. Laitoksen henkilökunta ilmoittaa kuolemasta viranomaisille ja lääkärille, jotka hoitavat kuolemaan liittyvät asiat viran puolesta.

-Kotona tai matkalla kotimaassa. Kuolemasta pitää välittömästi ilmoittaa viranomaisille soittamalla hätänumeroon 112 ja tehdä ilmoitus kuolemantapauksesta. Hätäkeskus ilmoittaa asiasta muille viranomaisille ja he hoitavan vainajan siirron sairaalan ruumishuoneelle.

-Ulkomailla. Ulkoministeriön sivulta löytyy ohjeet (tässä linkki ohjeisiin).

2.Kuoleman toteaminen

Suomessa kuoleman toteamisen voi tehdä vain ja ainoastaan lääkäri. Tämä tehdään yleensä sairaalassa. Osalle vainajista tehdään ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi. Tämän jälkeen vainajasta laaditaan kuolintodistus ja hautauslupa.

-Kuolintodistus on lääkärin laatima asiakirja, joka on tarkoitettu omaisille. Sairaala toimittaa tiedon kuolemasta automaattisesti viranomaisille, jota kautta tieto vainajan kuolemasta päivittyy virallisiin rekistereihin. Omainen saa pyydettäessä kuolintodistuksen sairaalasta. Vainajan virkatodistusta, tarvitaan vainajan asioiden hoitamiseen useissa paikoissa.

-Hautauslupa on virallinen asiakirja, joka vaaditaan hautauksen toimittamiseen krematoriossa tai hautausmaalla. Hautauslupa laaditaan samaan aikaan kuolintodistuksen kanssa.

3.Hautausjärjestelyt, kuka hoitaa ja vastaa asiasta?

Hautausjärjestelyistä vastaavat vainajan omaiset. On tärkeää, että omaiset sopivat keskenään kuka vastaa hautausjärjestelyistä ja valtuuttavat hänet hoitamaan hautajaiset.

4.Hautaustapa, arkkuhautaus tai tuhkaushautaus

Yleisin hautaustapa Suomessa ja Euroopassa on tuhkaushautaus, yli 50%. Kaupungeissa tuhkaushautauksen osuus on jopa 80% hautauksista. Pienemmillä paikkakunnilla ei yleensä ole krematoriota ja tästä syystä arkkuhautaus on yleisempi vaihtoehto.

Lain mukaan hautaaminen tulee suorittaa kuoleman jälkeen viivytyksittä, yleensä hautajaiset pidetään 3-4 viikkoa kuolinpäivän jälkeen.

4.1Arkkuhautaus

Mikäli valitsette arkkuhautauksen, ovat käytännön toimenpiteet seuraavat:

1.Valitse hautaa.fi-valikoimasta sopiva arkku ja siihen liitetty hautauspaketti.

2.Vahvista tilaus ja maksutapa hautaa.fi-sivustolla. Tilaus tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen hautajaisia.

3.Ota yhteyttä seurakuntaan, jonka hautausmaalle vainaja haudataan. Arkkuhautauksesta omaiset tekevät hautasopimukseksen seurakunnan kanssa ja seurakunta laskuttaa perikuntaa sopimuksen kuluista. Hautapaikka voi olla oma, perhe tai sukuhauta. Seurakunta antaa ohjeet muistomerkeistä, joita haudalla saa käyttää (yleensä hautakivi tai risti).

4.Kukkalaitteet tuodaan itse hautajaisiin tai sovitaan toimitus kukkakaupan kanssa..

5.Siunaus-ja saattotilaisuus eli hautajaiset. Hautausjärjestelyt sovitaan seurakunnan kanssa hautapaikan varauksen yhteydessä.

6.Muistotilaisuus, pidetään yleensä hautajaisten jälkeen. Muistotilaisuus voidaan pitää seurakunnan tiloissa, vainajan kotona tai muussa juhlatilassa omaisten päätöksen mukaisesti.

4.2Tuhkaushautaus

Mikäli valitsette tuhkaushautauksen, ovat käytännön toimenpiteet seuraavat:

1.Valitse hautaa.fi-valikoimasta sopiva arkku, mahdollisesti uurna ja halutessasi krematoriokulut. Kaikista vaihtoehdoista on valittavissa hautauspaketti, jolloin saat tilauksellesi kiinteän kokonaishinnan ilman lisäkuluja. Krematorio laskuttaa kuolinpesää tai hautaa.fi-palvelua tuhkauksesta hinnastonsa mukaisesti.

2.Vahvista tilaus ja maksutapa hautaa.fi-sivustolla. Tilaus tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen hautajaisia.

3.Täytä krematorion tietolomake, jossa annetaan yksityiskohdat tuhkauksen suorittamisesta. Yleinen tapa on suoratuhkaus. Vainajan uurnanlasku muistotilaisuus voidaan pitää myöhemmin sovittuna aikana. Ennen tuhkausta on mahdollista pitää siunaustilaisuus krematorion kappelissa. Näistä tarkemmin krematorion tietolomakkeessa.

4.Vainajan tuhkan sijoittaminen. Laki velvoittaa ilmoittamaan ennen tuhkausta, minne tuhka tullaan sijoittamaan. Laki määrää, että tuhkat on siroiteltava tai haudattava 1 vuoden kuluessa tuhkauksesta. Tuhkat voidaan siroitella maahan (vaatii maanomistajan luvan), mereen (useilla paikkakunnilla on nimetty alueita, johin tuhkan saa siroitella) tai hautausmaalle. Hautausmaalla uurnan voi haudata omaan hautapaikkaan tai siroitella hautausmaan muistolehtoon (tarjolla on kristillinen ja ei-kristillinen vaihtoehto). Hautausmaan kanssa pitää tehdä hautaamisesta erillinen sopimus.

5.Kukkalaitteet, tuodaan itse siunaustilaisuuteen tai sovitaan toimitus kukkapaupan kanssa..

6.Muistotilaisuus pidetään yleensä hautajaisten jälkeen. Muistotilaisuus voidaan pitää seurakunnan tiloissa, vainajan kotona tai muussa juhlatilassa omaisten päätöksen mukaisesti.

5.Hautauksen jälkeen, perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä ja toimitettava allekirjoitettuna verotoimistoon.

-Perukirja sisältää tiedot vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Suosittelemme asiantuntijan (pankit, lakimiehet, jne) käyttämistä perukirjan laatimisessa.

-Mikäli kuolinpesä on selkeä ja riidaton on mahdollista tehdä perukirja itse. Tällöin perukirjan allekirjoittavat kaikki perilliset ja kaksi uskottua miestä, jotka vahvistavat perukirjan oikeellisuuden. Tarjoamme asiakkaillemme ilmaiseksi itsetäytettävän perunkirjamallin, joka on ladattavissa hautaa.fi-sivustolta 2 arkipäivää tilauksen tekemisen jälkeen. Perukirjan liitteenä tulee olla asiakirja mahdollisen perinnön jakamisesta.